KONTAKTY A INÉ

SÍDLO

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

Bojnická cesta č. 47

971 01 Prievidza

IČO 42024897

DIČ 2022525483

SK 69 0900 0000 0003 7308 4235

SK75 0900 0000 0050 3169 4300Súkromné centrum PPPaP Prievidza, Bojnická cesta č. 47OTVÁRACIE HODINY


 PONDELOK  7:30 16:30
 UTOROK 7:30 16:30
 STREDA 7:30 16:30
 ŠTVRTOK 7:30 16:30
 PIATOK 7:30 11:30TELEFÓN, EMAIL, WEB  • 046/544 15 45, 0905 16 77 11CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD 02.09.2021


 ODBORNÁ SLUŽBA  CENA
 CENA *

(TSK)

Psychologické vyšetrenie
(snímanie anamnézy, klinické metódy a testové metódy, vyhodnotenie, interpretovanie v podobe správy/nálezu; cca 120 min.)
 
60

 
0
*
Špeciálnopedagogické vyšetrenie
(snímanie školskej anamnézy, klinické a didaktické testy, vyhodnot., interpret. v podobe správy/nálezu; cca 120 min.)
 
45

 
0*

Psychologické a špeciálnopedagociké vyšetrenie v rámci jedného vyšetrenia spolu
 
90

 
0*
Vyšetrenie školskej zrelosti
(snímanie anamnézy, klinické metódy a testové metódy, vyhodnotenie, interpretovanie v podobe správy/nálezu; cca 90 min.)

 45


XXX
Psychologické poradenstvo / terapia
(snímanie anamnézy, metódy a techniky poradenstva a psychoterapie; cca 50 min.)
 
30


30 **
Špeciálnopedagogické poradenstvo / reedukácia porúch učenia 
(snímanie školskej anamnézy, metódy a techniky reedukácie; cca 50 min.) 
 
22


22 **
Rodinná a párová terapia
(snímanie rodinnej/párovej anamnézy, metódy a techniky párového poradenstva a psychoterapie; cca 90 min.) 

45


XXX
Skupinová terapia
(metódy a techniky poradenstva a psychoterapie; cca 90 min.)

10


XXX
Kariérne poradenstvo (PDP4) ( čas trvania 3 vyučovacie hodiny)  
XXX

 
5 / žiak
Viacero programov v danom školskom roku pre jednu, resp. tú istú triedu, druhý program je už spoplatnený ( čas trvania 2 vyučovacie hodiny)
XXX

50 / trieda

* Vyšetrenie realizované na žiadosť strednej školy Trenčianského samosprávneho kraja

** Prvé sedenie pre žiakov stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji so zľavou 20%