Aktuality

LOGOPEDICKÁ PORADŇA

ČO JE CIEĽOM?

 • Cieľom logopedickej starostivosti v našom centre je optimálny rozvoj detskej reči a ostraňovanie porúch reči, zlepšenie alebo odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti pre deti a žiakov.

NAČO SA ŠPECIALIZUJEME?

 • V našom centre ponúkame logopedické služby pre deti od 3 rokov.

AKÉ SLUŽBY PONÚKAME?


 • logopedické vyšetrenie zamerané na vyšetrenie klientov s narušeným a oneskoreným vývinom reči

 • vyšetrenie klientov s narušenou plynulosťou reči – zajakavosť, brblavosť

 • vyšetrenie reči klientov s narušenou výslovnosťou – dyslália

 • logopedickú terapiu zameranú na stimuláciu, korekciu a reedukáciu diagnostikovaných rečových porúch

 • logopedické potvrdenie pre potreby SŠ resp. VŠ štúdia


OBJEDNAJTE SA: 0907 593 122, 0905 167 711, 046 544 1545


AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

 • psychodiagnostické vyšetrenie
 • psychoterapia, KBT, 
 • klinicko-psychologické vyšetrenie pre účely sociálneho zabezpečenia
 • skupinovú psychoterapiu (depresívne a adaptačné poruchy, skupinová liečba závislostí na alkohole a iných návykových látok vrátane hracích automatov)
 • ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA STRÁNKE www.psychologia.name