Čas poskytovania služieb

Dávame do pozornosti, že:
  • Vyšetrenie mentálnych schopnosti a parciálnych schopností u klientov s problémami najmä v učení sa realizuje v doobedných hodinách v čase od 8.00 do 12.00 hod.
  • Poradenstvo, reedukácia, psychoterapia u klientov s pokračujúcou starostlivosťou /viac než jedno sedenie/ sa realizuje u žiakov v poobedných hodinách v čase od 13.00 do 17.00 hod.
  • V prípade, že zamestnanci Súkromného centra PPPaP realizujú v doobedných hodinách preventívno-edukačné programy alebo poradenstvo v škole je potrebné osobné stretnutie dohodnúť vopred.


Čas poskytovania služieb v sídle Súkromného centra PPPaP, Bojnická cesta č. 47, 971 01 Prievidza


Čas poskytovania služieb v detašovanom pracovisku Súkromného centra PPPaP, Detská poliklinika, Hrnčiriková 1506/5, 958 01 Partizánske