Ako sa objednať

Klienti nášho centra sú:
 • deti predškolský vek
 • deti mladší a starší školský vek
 • žiaci stredných škôl
 • dospelá populácia
 • manželia, partneri
 • skupiny, firmy
 • pedagogickí zamestnanci

Objednať sa môžete prostredníctvom výchovného poradcu, triedneho učiteľa vo Vašej škole

 • Psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku (vyšetrenie) pre deti od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách realizujeme bezplatne na základe objednania zo strany strednej školy.
 • K objednaniu žiaka zo strany školy používame Formulár k objednaniu žiaka na odborné vyšetrenie - pedagogické zistenie o žiakovi SŠ (viď príloha nižšie), na druhej strane tohto formuláru dáva v zmysle zákona 245/2008 Z.z a zákona 428/2002 Z.z. oprávnená osoba /zákonný zástupca alebo plnoletý žiak/ svojim podpisom súhlas s poskytnutím služieb /objednaním sa/ a s oboznámením školy s výsledkami.
 • Formulár vyplní triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom školy a so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Tento spôsob objednania sa prostredníctvom školy je veľkým prínosom v zorientovaní sa v problémoch Vášho dieťaťa/žiaka, pretože nám umožňuje zobjektivizovať a lepšie spoznať problémy pre ktoré ste nás vyhľadali.
 • Formulár si môže stiahnuť nižšie alebo ho nájdete na našej stránke v "DOKUMENTOCH".

Telefonicky na čísle 046/544 15 45 alebo 0905 167 711
 • Náš zamestnanec spoločne s Vami vyplní objednávku, požiada Vás o základné identifikačné údaje ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, telefonicky kontakt na Vás. Zároveň Vás požiada o veľmi stručné popísanie problému pre ktorý ste sa na nás obrátili.
 • Záverom dohodne dátum a čas stretnutia sa s Vami v našom centre.

Prostredníctvom on-line formuláru
 • Nižšie uvedený on-line formulár, ktorý vyplníte k nám príde prostredníctvom webu. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať a spoločne s Vami dohodneme dátum a čas stretnutia v našom centre.
 • Aby bol formulár odoslaný je potrebné vyplniť povinné údaje (označené hviezdičkou).

Formulár k objednaniu saĉ
Andrej Benkovič,
23. 4. 2012, 4:39