Kontakty


Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Bojnická cesta č. 47, 971 01 PrievidzaTelefón ústredňa

046/544 15 45


                                           
Telefón - mobilné číslo

Mgr. Barbara Benkovičová
0905 167 711Email
scpppap@scpppap.sk


Webová adresa
www.scpppap.sk


IČO
42024897


DIČ
2022525483


Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa pobočka Prievidza
IBAN: SK69 0900 0000 0003 7308 4235
IBAN:SK75 0900 0000 0050 3169 4300

Poznámka: Súkromné centrum PPPaP sídli v rodinnom dome oproti McDonald's v Prievidzi resp. oproti športovej haly pri semaforoch križovatky Bojnická cesta - ul. S. Chalupku