KONTAKTY A INÉ

SÍDLO

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

Bojnická cesta č. 47

971 01 Prievidza

IČO 42024897

DIČ 2022525483

SK 69 0900 0000 0003 7308 4235

SK75 0900 0000 0050 3169 4300Súkromné centrum PPPaP Prievidza, Bojnická cesta č. 47OTVÁRACIE HODINY


 PONDELOK  7:30 16:30
 UTOROK 7:30 16:30
 STREDA 7:30 16:30
 ŠTVRTOK 7:30 16:30
 PIATOK 7:30 11:30


V prípade záujmu, po predchádzajúcej dohode, je možné vykonať vyšetrenie, resp. realizovať terapeutické sedenia aj v Partizánskom. Jedná sa o miestnosť v Detskej poliklinike v Partizánskom, Hrnčíriková 1506/5, 958 01 Partizánske.TELEFÓN, EMAIL, WEB  • 046/544 15 45, 0905 167 711CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD 25.03.2019


 ODBORNÁ SLUŽBA  CENA
 Psychologické vyšetrenie (snímanie anamnézy, klinické metódy a testové metódy, vyhodnotenie, interpretovanie v podobe správy/nálezu; cca 120 min.)60
 Špeciálnopedagogické vyšetrenie (snímanie školskej anamnézy, klinické a didaktické testy, vyhodnot., interpret. v podobe správy/nálezu; cca 120 min.)45
 Psychologické a špeciálnopedagociké vyšetrenie v rámci jedného vyšetrenia spolu90
 Vyšetrenie školskej zrelosti (snímanie anamnézy, klinické metódy a testové metódy, vyhodnotenie, interpretovanie v podobe správy/nálezu; cca 90 min.)40
 Psychologické poradenstvo / terapia (snímanie anamnézy, metódy a techniky poradenstva a psychoterapie; cca 50 min.)20
 Špeciálnopedagogické poradenstvo / reedukácia porúch učenia (snímanie školskej anamnézy, metódy a techniky reedukácie; cca 50 min.)20
 Rodinná a párová terapia (snímanie rodinnej/párovej anamnézy, metódy a techniky párového poradenstva a psychoterapie; cca 90 min.) 45
 Skupinová terapia (metódy a techniky poradenstva a psychoterapie; cca 90 min.) 7 / osoba
  • Psychologické, špeciálnopedagogické vyšetrenie, poradenstvo, terapia a reedukácia, ktoré objednala, resp. iniciovala stredná škola pre žiaka s trvalým pobytom v Trenčianskom samosprávnom kraji je bezplatná. Pričom bezplatnú starostlivosť je možné poskytnúť v rámci školského roka len jedenkrát.