Zamestnanci
Riaditeľ

PhDr. Andrej BENKOVIČ

Tel.: 0907 593 122
email: andrej.benkovic@scpppap.sk 
 Odborní zamestnanci

Karol JARÁBEK
špeciálny pedagóg, psychoterapeut
Tel.: 046/544 15 45
email: karol.jarabek@scpppap.sk


Mgr. Miroslava BENKOVIČOVÁ
klinický psychológ
Tel.: 046/544 15 45
email: miroslava.babolova@scpppap.sk


PhDr. Andrej BENKOVIČ
klinický psychológ, psychoterapeut
Tel.: 0907 593 122
email: andrej.benkovic@scpppap.sk


Mgr. Barbara BENKOVIČOVÁ
špeciálny pedagóg
Tel.: 0905 167 711
email: barbara.benkovicova@scpppap.sk


Mgr. Darina PLAVCOVÁ

špeciálny pedagóg, logopéd
Tel.: 046/544 15 45
email: darina.plavcova@scpppap.skAdministratívni zamestnanci

Katarína THUROVÁ
administratívny pracovník
Tel.: 046/544 15 45
email: katarina.thurova@scpppap.sk